Håndbok R762, «Prosesskode 2»

Statens vegvesen har egne krav til produksjon og utstøping av betong. Håndbok R762 gir krav til sammensetning, produksjon og utstøping av betong til alle prosjekter som spesifiserer dette. De tre betongtypene som er beskrevet heter SV-standard, SV-lavvarme og SV-kjemisk, og leveres vanligvis i fasthet B45 eller B35.

Statens Vegvesens håndbøker finner du her.