Gjøvik-fabrikken, så god som "ny"!

 

Gjøvik-fabrikken var stengt 3 uker i sommer hvor det ble gjort store oppgraderinger, i tillegg til det som er gjort tidligere i år. Nye kontorlokaler bestående av 5 brakker er på plass. Her finner man to kontorplasser, blandekontor, møterom, kjøkken/spiserom, garderobe, dusjer og toiletter.

Christian Nyholt blander første lasset på "ny" fabrikk.

Christian Nyholt blander første lasset på "ny" fabrikk.

Første skuffe med sand kjøres inn i ny tipplomme.

Første skuffe med sand kjøres inn i ny tipplomme.

 

 

Det er laget ny tipplomme for mottak av tilslag som er vesentlig større enn den gamle og øker kapasiteten på varer inn til silo. I tillegg er veien mot tipplomme hevet en meter og det er lagt varmekabler i bakken og støpt dekke. 6 komplette tilslagsluker i fabrikken er også  byttet.

 

I løpet av det siste året er også transportbåndet inn til fabrikk byttet og det er montert nytt fyringsanlegg.Hele styringssystemet til fabrikken byttes ut første helg i september. 


"Den nye Gjøvik fabrikken er moderne og effektiv til glede for både gamle og nye kunder, samt et enda bedre sted å trives for våre ansatte" sier Kristian Viberg, produksjonssjef Innland

 

Bort med gammel ekspedisjon

Bort med gammel ekspedisjon

Inn med nye funksjonelle brakker.

Inn med nye funksjonelle brakker.

Nytt transportbånd

Nytt transportbånd

August 2021