NY HØNEFOSS FABRIKK FEIRER ÅPNING

Nå er den offisielt åpnet, den nye Unicon fabrikken på Hønefoss! Fabrikken ligger ved siden av eksisterende fabrikk i Nymobakken. Den nye fabrikken har 25% større kapasitet enn den gamle så nå er vi rigget for de virkelig store leveransene i Hønefoss-området.

Den nye mobile fabrikken skal i første omgang produsere betong til prosjektene E16 Åsbygda-Olum for Skanska og til E16 Hønefoss-Jevnaker for PNC. Disse to kontraktene som er tegnet foreløpig utgjør et volum på rundt 60.000 kubikkmeter. Med to fabrikker sentralt plassert på Hønefoss er vi også klar for å ta på oss enda flere betongoppdrag i regionen.


Miljøvennlige tiltak

På fabrikken brukes det kortreist sand fra sandtaket på Myrvang som tilslag. Egen sement fra Unicons terminal i Drammen, med en stor andel flyveaske sørger for lavkarbonbetong til E16 utbyggingen. I produksjonen er vaskeanlegget lagt opp slik at det brukes for begge fabrikker samtidig og har gjenbruk av vaskevann.

16.11.20