Unicon og NCC – maskinsand som miljøtiltak

Når Unicon og Nordens største aktør innen steinmaterialer og asfalt NCC forener erfaring og kunnskap for miljøet, skjer det positive ting.

Samarbeidet har ført til resepter for betong der maskinsand erstatter natursand – en  god utnyttelse av overskuddsmateriale, som dessuten sparer naturen for dyrebare ressurser.   

– Som en ledende betongleverandør kjenner vi ekstra på miljøansvaret, og ønsker å gå foran som et godt eksempel, sier Berit Gudding Petersen teknologileder i Unicon.

  

Maskinsand er et viktig gjennombrudd for hele bransjen, sier  teknologileder Berit G. Petersen

Maskinsand er et viktig gjennombrudd for hele bransjen, sier teknologileder Berit G. Petersen

Oppskriften på bærekraft 

For et felles ønske og mål om å bidra til en positiv miljøfremtid, er utviklingen av maskinsand viktig. Men det var ikke så enkelt som bare å knuse og male opp steinen. Maskinsand har andre egenskaper enn natursand, og det har vi måttet ta hensyn til i betongproduksjonen.  

 Å forske frem en oppskrift der maskinsand fullverdig kunne erstatte natursand har krevd mye prøving og feiling, men sammen med NCC har vi lykkes i å finne oppskriften som dekker alle krav til kvalitet på konstruksjonsbetongselvkomprimerende betong og sprøytebetong. 


Når ikke ressursene kan fornyes, må vi fornye oss 

Sand har alltid vært en viktig komponent i fremstillingen av betong. Men ettersom natursand ikke er fornybar, krevde det at vi måtte tenke nytt. Løsningen ble å finne en måte å utnytte og gjenbruke best mulig på. Å lage sand av overskudd fra steinutvinning og pukkproduksjon er en liten, men vesentlig "revolusjon" for betongproduksjonen, og en viktig forbedring for miljøet. 

 

Maskinsand kan redusere andelen sement som trengs, og gir dermed lavere karbonavtrykk. Bruken av maskinsand gjør miljøeffekten enda gunstigere.  

  

Vi er stolte av å bidra positivt 

På samme måte som resten av bransjen, jobber Unicon intensivt for å redusere klimagassutslipp i alle ledd. Forbedring, endring og gjenvinning står alltid på agendaen. Eksempelvis er lavkarbonbetong et slikt materiale, der deler av sementen er erstattet av flyveaske. Nå sørger introduksjonen av maskinsand for at enda mer av betongen er bærekraftige materialer. 

 

  

Maskinsand: Rester av ulike steintyper som knuses, siktes og foredles til et likeverdig natursandprodukt som erstatning for sand og grus.

Maskinsand: Rester av ulike steintyper som knuses, siktes og foredles til et likeverdig natursandprodukt som erstatning for sand og grus.

Legger om til 100% maskinsand

På fabrikkene i Larvik og Skien er natursand erstattet med maskinsand i alle resepter.  Nå leveres all type betong i denne bærekraftige utgaven, enten det er konstruksjonsbetong, SKBundervannsbetong, sprøytebetong eller garasjeplater. Betong med maskinsand har akkurat samme egenskaper som tradisjonell betong, og konsistensen er jevn under hele leveransen slik at kvaliteten opprettholdes. Sjøparken Stavern og Grandkvartalet Larvik er begge eksempler på prosjekter med maskinsand-betong.

  

 

Betong med maskinsand vil være standard i all levering til både private og større aktører fremover, sier Lars Hundekilen, driftsteknolog på fabrikken i Larvik

Betong med maskinsand vil være standard i all levering til både private og større aktører fremover, sier Lars Hundekilen, driftsteknolog på fabrikken i Larvik

Sjøparken Stavern

Sjøparken Stavern

Grandkvartalet

Grandkvartalet

 

September 2020