Meget bra score på kundeundersøkelsen

 

Unicon Norge har på senhøsten gjennomført en kundeundersøkelse og har mottatt godt over 200 svar. Undersøkelsen var anonym. Vi hadde kategorisert på samme tema som på forrige undersøkelse i 2017, og det var flott å se at vi hadde en tydelig økning i tilfredshet på alle områder. Spesiell fremgang var det på miljø/bærekraft som viser at kundene har fått med seg budskapet om mer miljøvennlige produkter og lansering av nye miljøbiler. Vi scorer også markant bedre på kompetanse, oppfølging og fremdtidsmuligheter, hvor sistnevnte refererer til digitale løsninger som nylansert kundeportal. 

Selv om vi på alle områder hadde jevnt bra score vil det alltid være potensiale for å yte enda bedre, og vi vil sette i gang tiltak på utvalgte forbedringsområder.