FN`s verdensdag for sikkerhet og helse

 

Onsdag 28. april er FNs Verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Denne datoen er også fagbevegelsens minnedag for ofre av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker. 

 

Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer. Hvert år koster tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og -sykdommer enorme summer. Trygt og sikkert arbeidsmiljø er en del av FNs bærekraftsmål og også et av våre viktigste mål. 

 

Det er gledelig å kunne dele at i år holder CEMENTIR den første felles Sikkerhetsdagen for hele konsernet. Vi i Unicon Norge skal selvfølgelig være med og vise at også vi jobber for å skape en sikker arbeidsplass for oss alle.   

 

 

Takk for at du sa ifra

I Unicon Norge har vi høy fokus på sikkerhet i alle ledd. Det er viktig at alle ansatte bidrar til en sikrere arbeidshverdag for seg selv og sine kolleger. Ser du et klistremerke med «Takk for at du sa ifra» på hjelmen e.l. hos våre ansatte, er det et ledd i vår internkampanje for å få alle med på å føre observasjoner, hendelser og forbedringsforslag inn i vårt Forbedre innmeldings-system.

 

april 2021

Se Cementirs HMS film