BETONGUTSTLLINGEN 2000-2020. 20 ÅR PÅ SJURSØYA!

Betongutstillingen utenfor Unicons fabrikk på Sjursøya ble satt opp i 2000. Bakgrunnen for utstillingen var at man ville vise frem ulike betongtyper med ulike forskalinger. Utstillingen er nøye dokumentert på hjemmesiden til Byggutengrenser og her kan du lese mer detaljert om de ulike elementene.

 

Betongutstillingen slik den fremstår i dag etter en grundig vask.

Betongutstillingen slik den fremstår i dag etter en grundig vask.

Selv med null vedlikehold og plassering midt i en traffikert rundkjøring har betongelementene holdt seg godt, men kom virkelig til sin rett igjen etter en real vask med høytrykkspyler. Se Unicons teknologileder Britt G. Petersen fortelle om utstillingen.

 

September 2020

Jubileumsarrangement på Betongutstillingen september 2020

Jubileumsarrangement på Betongutstillingen september 2020