Nå kan vi måle betongtemperatur i trommel online!

28. mai startet vi uttesting av en temperatursensor som gir oss direktemålinger av den ferske betongen. Sensoren kastes inn i trommelen ved lasting, og ligger inne i betongen inntil den kommer ut under avlessing.

En mottaker på utsida av bilen sender registreringene videre. Kurven på bildet viser tre leveranser som ble utført fra Fossegrenda:

Arbeidet er fortsatt på utviklingsstadiet, men vi kan se for oss at temperaturregistreringer kan være nyttige både sommer- og vinterstid, og der hvor temperatur er kritisk, som f.eks. ved sprøytebetong.

Vi håper også at dette er bare ett steg på veien til å kunne måle flere ferskbetongegenskaper i sanntid. Online målinger av for eksempel betongens konsistens er noe vi kunne ønske å måle.

Arbeidet inngår som en del av forskningsprosjektet Sitecast hvor Unicon er deltaker, og målet er å effektivisere plasstøping av betong. De andre deltakerne i prosjektet er Veidekke, Celsa, Sintef, Peri og ÅF.

Sensoren er levert av SINTEF Narvik, tidligere Norut.

Kontaktpersoner i Unicon er Berit G. Petersen og Kari Aarstad


juni 2020

 

Sensorkoffert som kastes inn i trommelen

Sensorkoffert som kastes inn i trommelen

Kurve som viser tre leveranser fra Fossegrenda

Kurve som viser tre leveranser fra Fossegrenda