Opprissing av nystøpte betongflater kan bli et problem om du ikke gjør tiltak for å unngå dette. På plakaten under kan du lese om enkle tiltak som gjør at du unngår riss i betongen.