UNI-Light, vår lyse betong

Fordeler med bruk av lys betong:
  • Overflata ferdig med en gang etter avforskaling
  • Krever lite vedlikehold.
  • Arkitektonisk uttrykk som ikke forringes over tid.
  • Reflekterer lys.
  • Estetikk og utseende.

Produkter:
Tre standardiserte lyse betonger
Robuste resepter
Tre lyshetsgrader; lys – lysere – lysest!

Alle fabrikker kan levere lys betong etter avtale

Gyldendalhuset med lys betong

Gyldendalhuset med lys betong