Fabrikken på Fossegrenda dobler kapasiteten


Den gamle fabrikken på Fossegrenda i Trondheim har vært i drift siden 1983, og
under navnet Unicon siden 2000. Etter lang og tro tjeneste var det nå på tide med en real oppgradering. Noen oppgraderinger ble gjort mellom 2017-2019, men nå var det på tide å gjøre den største jobben, nemlig utskifting av blandeanlegget, både fordi det var helt utslitt og fordi markedet etterspør økt kapasitet. 

Den nye fabrikken kan produsere opp mot 90 m³ betong i timen. Dette utgjør en stor forbedring på leveringskapasitet. Som kjent, utbedres dagens E6 mellom Ranheim & Stjørdal til 4-felts vei, og denne kapasiteten kommer godt med når det bygges nye bruer og tunneler.  

Tilslagssiloene på fabrikken er også større og medfører at vi nå har plass til ca 1.500 tonn tilslag i oppvarmede isolerte siloer. 

Automatisk fiberdoseringsanlegg er bygd i egen bygning tilknyttet fabrikken, fiberen doseres direkte inn i produksjon som gir sikker og rask dosering. 

 

På vei til kunde med ferdigbetong

På vei til kunde med ferdigbetong

Bedre for miljøet: 

På den nye fabrikken har vi gjort følgende miljøforbedringstiltak: 

  • Energibesparende tiltak ved byggeforbedringer og isolering som medfører økt gjenbruk av prosessvann og bedre utnyttelse av oppvarming med fjernvarme. 
  • Mindre avfall, bl.a. ved etablering av et oppvarmet bygg for å kunne holde produksjon av betongklosser av returbetong i produksjon hele året.  

Med sin sentrale plassering og økte kapasitet er fabrikken rigget for kortreiste og kjappe leveranser både i Trondheim by, men også nordover til Stjørdal og sørover til Støren. Dette blir bra både for kundene våre og miljøet, uttaler Produksjonssjef Eivind Nordheim. 

 

Unicon Fossegrenda ser frem til å levere til gamle og nye kunder fra sitt nye og driftseffektive anlegg. 

Nye skilter på plass!

Nye skilter på plass!

 

 

 

 

 

 

                                                             Februar 2022