FutureCem - nyhet med redusert karbonutslipp

FutureCem er en ny sementtype med lavere CO2 avtrykk som produseres av vårt søsterselskap Aalborg Portland. Bruk av FutureCem i betongen vil gi en såkalt leirebetong som er en mer miljøvennlig betong.

FutureCem teknologien er et resultat av Cementir Groups omfattende forskningsarbeid. Produktet er utviklet i Danmark men er nå også tilgjengelig for det norske markedet. Den andelen av sementen som er ren klinker (det som kommer rett ut av sementovnen) er erstattet med en andel kalsinert (brent) leire og limestone (kalksteinsmel) Dermed får man ned CO2 avtrykket som kommer fra ren sementproduksjon og kan erstatte med noe annet enn flyveaske og slagg, som også bidrar til reduksjon av klimaavtrykk men vil bli en oppbrukt ressurs.

På FutureBuilt sitt frokostseminar nylig var det første gang FutureCem ble presentert i Norge. Se og hør vår teknologileder Berit G. Petersen fortelle mer om den miljøvennlige sementen 

Du kan også lese mer om FutureCem på Aalborg Portlands hjemmeside.


November 2020

Aalborg Portland fabrikken i Danmark

Aalborg Portland fabrikken i Danmark