KONTAKT

AVDELING MOBIL

Unicon tilbyr mobile fabrikker for produksjon av ferdigbetong på eller ved anleggsplass. De mobile anleggene tilpasses hvert enkelt prosjekt, det være seg industrianlegg, bruer, veier eller andre større oppdrag.

 

85_Kari

 

Kari Aarstad
Fagsjef Tilslag
kaaa@unicon.no
m: 9947 1473

ole_vidar_boeen
 

Ole Vidar Bøen
Produksjonssjef Mobil
ovbo@unicon.no
m: 9066 9717

 

245_lofast_110

(Visited 7,127 times, 1 visits today)