X-SEED FOR RASK HERDING


Ønsker du raskere herding av betongen? X-Seed er et herdeakselererende tilsetningsstoff som kan benyttes i mange typer konstruksjoner, men anvendes spesielt på gulv og vegg for å holde eller øke fremdrift. X-Seed gir raskere fasthetsutvikling i betongen. 

Ved å bruke X-Seed i gulvbetong, kan man starte pussing på et tidligere tidspunkt og dermed bli ferdig tidligere. X-Seed reduserer risiko for hengemyr fordi hele tverrsnittet herder jevnt. 

I veggbetong kan X-Seed bidra til at forskaling kan rives tidligere og produksjonshastighet opprettholdes.  Herdetiltak og vintertiltak må utføres som ved all annen betong. Betong med X-Seed tåler heller ikke å fryse før den har oppnådd tilstrekkelig fasthet. 

X-Seed gjør at prosjektet  kan gjennomføres på en trygg og forutsigbar måte også om vinteren

Bruk av X-Seed er:

  • Miljøbesparende
  • Kostnadsbesparende
  • Gir økt produktivitet

Man bruker mindre tid og færre ressurser.

Ta kontakt med ditt nærmeste kundesenter for råd og bestilling av betong med X-Seed. Du kan også lese mer om produktet hos Master Builders Solutions

 

X-Seed, perfekt ved vinterstøp

X-Seed, perfekt ved vinterstøp