Når kan jeg bygge videre på et nystøpt gulv?

Styrkemessig kan du oftest bygge videre på gulvet dagen etter støp. Plassering av tunge materialpakker, paller med flis og annet på gulvet medfører økt fare for oppsprekking og anbefales følgelig ikke. Legging av parkett og gulvbelegg på nystøpt betong er avhengig av betongens indre uttørking og du må følge anvisningen til leverandøren av belegget.