Hva er synkmål?

Betongens støpelighet bestemmes av dens konsistens, dvs. synk eller utbredelse (for selvkomprimerende betong). Synk og utbredelse bestemmes ved måling med en synkkjegle. Typiske synkmål er: vegg og gulv: 200-220 mm. Trapp/helning: 140-160 mm. Typisk utbredelse er: vegg 650 mm. Gulv 550 mm.