Norges største plasstøpte gulv er på Nasjonalmuseet

Byggingen av det nye Nasjonalmuseet startet i 2014 og museet vil etter noen forsinkelser stå klart en gang i 2022. Museet blir et landemerke og vil bli Nordens største kunstmuseum. Et slikt bygg trenger mye betong og Unicon hadde den store betongkontrakten til prosjektet. Leveransene startet i 2016 med kjellergulvet først ut. Deretter ble det levert betong oppover i etasjene. Tilsammen gikk det med rundt 45000 m3. 

Kjellergulvet er Norgeshistoriens største plasstøpte gulv. Det ligger under havnivå og står bokstavelig talt i vann til knærne.

Det er viktig at bygget skal fremstå som et miljøvnnelig bygg og det meste av betongen er lavkarbonbetong klasse B, hvor betongresepten har redusert sementinnhold som er erstattet med restproduktet flyveaske. Betongen var kortreist siden den ble levert fra Unicons fabrikk på Sjursøya, fabrikken er Nord-Europas sørste innen ferdigbetong. 

Støp av kjeller

Støp av kjeller

Illustrasjonsfoto: MIR/Kleihues + Schuwerk/Statsbygg

Illustrasjonsfoto: MIR/Kleihues + Schuwerk/Statsbygg

Museet har et krav om minimum 100 års vanntetthet og da kreves det tett armering. Dette ble løst med en kombinasjon av fiberarmering for vanntetting og slakkarmering. Under bygging var anleggsområdet svært stort og man endte opp med flere stasjonære pumper inne på byggetomten som fikk tilført ferdigbetongen via et nettverk av rørgater. 

Unicon er stolt over å være betongleverandør til det som blir et av Norges viktigste signalbygg.