Unicon signerer Klimaavtalen

Oslo har satt seg som mål å redusere utslipp av klimagasser med 95% innen 2030. Næringslivet i Oslo vil være en viktig bidragsyter for å nå dette målet. Fredag 5.11 signerte Unicon ved adm. dir. Eric Staurset klimaavtalen med Oslo Kommune.

Ved å signere kontrakten blir Unicon medlem av nettverket Næring for Klima og viser at vi vil bidra aktivt til å nå Oslos klimamål, og gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden. Næring for Klima gir medlemsbedriftene en arena for dialog og samarbeid for sammen å kunne bidra til å nå 95% målet. Unicon deltok på lunsj og signering sammen med tre andre bedrifter; Norsk Gjenvinning, Bravida og Grundfos. Pr. i dag utgjør nettverket ca. 130 bedrifter.

Eric Staurset og Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav. Foto: Ronny Boysen for Klimaetaten

Eric Staurset og Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav. Foto: Ronny Boysen for Klimaetaten

For Unicon som betongprodusent og med sin største av 24 fabrikker på Sjursøya i Oslo, kan vi redusere miljøpåvirkningen både på selve produktet, produksjonsprosessen og transporten.

Eric Staurset holdt et innlegg om hvilke tiltak som er iverksatt og må til fra Unicons side for å nå dette målet. Vi vil sørge for å redusere klimaavtrykket bl.a. ved følgende tiltak:

  • Det jobbes aktivt med å få ned CO2 avtrykket  fra sement som utgjør en stor andel av betong. Unicon leverer lavkarbonbetong hvor flyveaske blir brukt som erstatning for en del av sementen. Deichman og Nasjonalmuseet er eksempler på bygg hvor Unicon har levert lavkarbonbetong.
  • Vårt søsterselskap Aalborg Portland har utviklet en helt ny type sement; FutureCem™ hvor kalsinert leiere erstatter noe av sementen om dermed reduserer CO2 avtrykket. Vi er helt i startgropa med FutureCem, og har bl.a. nylig levert FutureCem til Oslo Havns nyrestaurerte Skur 38. 
  • Vi utforsker mulighetene for å benytte gjenbruksmaterialer som tilslag, altså erstatning for sand og stein i betongen. Maskinsand (rester av ulike steintyper som knuses, siktes og foredles) kan erstatte natursand og knust betong fra revne bygg kan brukes istedenfor naturstein. Vi jobber med å kunne ta i bruk økt mengde resirkulert tilslag fremover. Maskinsand er allerede i full bruk på flere av våre fabrikker.
  • Om lag 75% av betongen består av sand og stein, på Sjursøya fraktes dette inn med båt fra Svelvik fra andre siden av Oslofjorden. Det er både kortreist, og har stor miljøgevinst sammenlignet med biltransport. Totalt sparer vi over 15.000 lastebillass t/r Drammen – Oslo Sentrum ved at vi får levert vårt tilslag med båt. 
  • Når det gjelder transport av betong,  fikk vår fabrikk på Sjursøya i juni to nye betongbiler med batteridrevet elektrisk trommel med biodrivstoff som gir inntil 90% lavere CO2 utslipp. Vi kommer til fremover til å fortsette med å jakte utslippsfrie transportløsninger.
  • For å ytterligere minimere risiko for utslipp av vann og forurensede masser gjør vi nå en større ombygging på fabrikken og etablere en tørr- og en våt  sone på våre uteområder.
  • Over 50% av returbetongen som vi får tilbake fra prosjektene blir gjenbrukt i nye fersk betong. Om betongen ikke kan gjenbrukes så støpes det klosser som benyttes til for eksempel støttemurer, som betyr at vi i liten grad må sende returbetong til deponi.
  • På Sjursøya gjenbruker vi vann via et sedimenteringsanlegg.  Det går da tilbake i prosessen og vi resirkulerer vannet slik at det ikke går til spille. 
Deltagere fra Oslo Kommune og de nye medlemmene fra Unicon, Grundfos, Bravida og Norsk Gjenvinning. Foto: Ronny Boysen for Klimaetaten.

Deltagere fra Oslo Kommune og de nye medlemmene fra Unicon, Grundfos, Bravida og Norsk Gjenvinning. Foto: Ronny Boysen for Klimaetaten.

John Markus Rødal og Eric Staurset fra Unicon og Sirin Stav fra Oslo Kommune. Foto: Ronny Boysen for Klimaetaten.

John Markus Rødal og Eric Staurset fra Unicon og Sirin Stav fra Oslo Kommune. Foto: Ronny Boysen for Klimaetaten.

Signering ved adm. dir. Eric Staurset og Sirin Stav. Foto: Ronny Boysen for Klimaetaten.

Signering ved adm. dir. Eric Staurset og Sirin Stav. Foto: Ronny Boysen for Klimaetaten.

November 2021.