Unicon 20 år

Den 9. august fylte Unicon som selskap i Norge 20 år. Flere av våre ansatte har vært her lenger enn det, helt siden de jobbet i et av selskapene som ble innlemmet i Unicon Norge.

Les historien vår her

August 2020