Viktig med riktig avlessingsmetode!

Viktig med riktig avlessingsmetode!

Når en skal støpe, lite eller stort, er det viktig at leveransen er godt planlagt, for best mulig utnyttelse av tid og ressurser. Feile vurderinger kan bli skjebnesvangre, og ikke minst kostbare.I Ilsvika i Trondheim, ble det 30.juli levert betong til Killingdal Gruve. Utførende entreprenør, Teknobygg Anlegg, planla i utgangspunktet denne leveransen levert med pumpe og 100 m. slange. Etter nøye vurdering ble det heller levert med båndbil, og trillebårløsning.

Sjåfør, Mads Heistad, fikk båndet inn i åpningen, og et godt stykke inn i gruva, og sparte dermed mannskapet for en del meter med trilling, samt en oppoverbakke!

?
?

(Visited 598 times, 1 visits today)