VANLIGE SPØRSMÅL

 

HVOR LANG TID KAN BEREGNES HVIS JEG BRUKER PUMPE?


Betongpumper har alltid stor kapasitet og kan normalt pumpe flere m3 betong enn det en fabrikk kan blande pr time. Regn med 10-15 minutters tømmetid for en vanlig godt forberedt byggeplass (forskaling etc).

tilbake