Unicon og Skanska styrker samarbeidet

Unicon og Skanska styrker samarbeidet

Unicon og Skanska har fremforhandlet en landsomfattende betongavtale fra 01.februar i år. Avtalen løper to år frem i tid, med muligheter for videreføring. I tillegg til levering av betong, er det sentralt i avtalen med samarbeid og erfaringsutveksling.

I prosjektet Powerhouse på Brattøra i Trondheim har nettopp dette vært helt avgjørende for prosjektets fremdrift og resultat. I dette krevende prosjektet er det blitt jobbet svært tett fra første sekund, med reseptutvikling, leveranseplanlegging og -oppfølging. Les mer i artikkelen fra Bygg.no her.

 

Powerhouse

 

 

 

 

Powerhouse i Trondheim er Norges første energipositive kontor-nybygg, og skal stå ferdig våren 2019.

 

 

(Visited 313 times, 1 visits today)