Unicon leverer til gulv på Norges største postterminal

Unicon leverer til gulv på Norges største postterminal

Norges største logistikksenter, Posten Norge på Alnabru, er under bygging, Unicon leverer betongen til de store arealene av gulv som tilfaller prosjektet.

Hæhre Gulvstøp har støpejobben på totalt drøye 40.700 m² i gulvareal. Med tett dialog og samarbeid mellom leverandør og gulvstøperne, flyter leveransene smidig og godt. Hæhre Gulvstøp er godt fornøyd med leveransene, og påpeker at kvalitet og kapasitet er viktig når det er så store støper som skal gjennomføres.

De første støpene ble levert like over påske, og skal er planlagt ferdig i månedsskiftet august/ september.

Posten Norge ruster opp terminalbygg, samt oppføring av ny pakketerminal, servicebygg og frysebygg, og skal stå ferdig i 2017.

Se også omtale av prosjektet på bygg.no

 

Godt samarbeid mellom leverandører og
entreprenører sikrer effektivitet og godt resultat.

haere

Salgsleder Heidi Grytbakk i Unicon sammen med
representanter fra Hæhre, Haucon og Vistes
Betongfuging.

(Visited 418 times, 1 visits today)