Unicon etablert i Åsane

Unicon med 2 fabrikker i Bergen

Unicon øker satsingen i Bergen, og med den nye fabrikken i Åsane skal de øke markedsandelene i og rundt Vestlandets hovedstad.

Den nye fabrikken i Åsane ble offisielt åpnet i fjor sommer og Unicon har dermed kraftig utvidet produksjonskapasiteten i Bergensområdet. Det var gjennom en relativt omfattende prosess i forkant av oppbyggingen av den nye fabrikken.
– Søknadsprosessen startet allerede februar 2014 med møter med ulike instanser i Bergen kommune. Fabrikkens beliggenhet medfører et særskilt miljøansvar. Etter et grundig arbeid med nullutslippsvisjon fra grunneier, Unicon og Bergen kommune, fikk vi endelig byggetillatelse i januar 2016, forteller Morten Letnes, regionsdirektør Midt- Vest i Unicon.

Fabrikk_hjullaster_pumi

 

Alt er nytt

Han er godt fornøyd med hvordan den nye fabrikken fremstår.
– Alt på anlegget er helt nytt, og fabrikken er dermed gjennomtenkt og moderne, legger han til. En viktig del av fabrikken er sedimenteringsanlegget.
– Vi har lagt fast dekke i kombinasjon av asfalt og betong på hele området, og regnvannet ledes ned i flere sedimentasjonskamre koblet i en kaskade. Dette minimerer faren for ansamling av støv. Vannbehandlingsanlegget er kraftig dimensjonert, noe som er gjort for å håndtere store nedbørsmengder inkludert lokal vask av betongbiler. Vannet fra sedimenteringsanlegget gjenbrukes i produksjon av ny betong, og slammet tørkes og gjenvinnes, utdyper Letnes.
Anleggets kapasitet er på 60 m³ betong i timen, og skal betjene både Bergen og selvsagt lokalmarkedet i bydel Åsane.
– Dette området er i kraftig vekst, og det er ikke tilfeldig at vi valgte denne lokasjonen, påpeker Runar Aas, distriktssjef i Unicon i Bergen.

 

Tett samarbeid med fabrikken i Laksevåg

Den nye fabrikken vil samarbeide tett med den etablerte fabrikken i Laksevåg. Det innebærer blant annet bruk av felles ressurser og ikke minst et godt samarbeid innen logistikkarbeidet.
– Betongbilene vil være tilknyttet begge lokasjoner, og en god logistikkplan er selvsagt viktig for å få en effektiv drift, mener Aas.
Det er for tiden en rekke større prosjekter på gang i Bergensområdet, så de er ikke redde for å få for lite å gjøre.
– Blant annet blir den videre utbyggingen av bybanen viktig. Vi har her tidligere hatt store leveranser, og håper selvsagt vi skal fortsette å levere til dette prosjektet. Det kommer også flere andre store infrastrukturprosjekter som blir viktige både for oss og hele byggenæringen i byen, påpeker Aas.

 

 

Faksimile: Byggeindustrien nr.4.2017

To fabrikker Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 922 times, 1 visits today)