SYDHAVNA- FRA STYGGE TRAFIKKMASKINER TIL MILJØVENNLIG INFRASTRUKTUR

SYDHAVNA- FRA STYGGE TRAFIKKMASKINER TIL MILJØVENNLIG INFRASTRUKTUR

Verden går framover! Mye av det som tidligere framsto som stygge trafikkmaskiner, framstår i dag som miljøvennlig infrastruktur. Med effektive og funksjonelle løsninger, velbygd og helhetlig utforming, og i arkitektonisk harmoni med omgivelsene.

Salgssjef i Oslo, Terje Kokkin, sier seg godt fornøyd med utviklingen innenfor norsk veibygging og «trafikale løsninger» de siste tiårene.

Han viser til det nye Sydhavna-krysset ved Kongshavn, som nå delvis er tatt i bruk, og etter hans mening, ser ut til å fungerer godt. Framdriften har gått etter planen. For Unicons del gjenstår bare noen mindre leveranser før oppdraget er ferdig, og da vil det være levert nærmere 18 000 m³ betong.

Enkelt sagt, handler prosjektet E18 Sydhavna om ny adkomst til Sydhavna, at all trafikk skal gå via nedkjøring fra Mosseveien. Dersom du passerer det nye krysset ved Kongshavn, ser du at det her dreier seg om en forholdsvis kompleks løsning, og aner at både planlegging og utbygging må ha vært krevende.
Samarbeid, planlegging og flotte kurver

Kokkin trekker fram flere positive faktorer med prosjektet: Løsningene som er valg, samarbeidet underveis, anlegget som er bygd ? og Unicons egen innsats med hensyn til logistikkplanlegging og kvalitet på betongen.

– Vi er fornøyde og stolte. Etter vår oppfatning fungerer «lokket» med omkringliggende anlegg som et godt utstillingsvindu for trafikale løsninger i betong. Mye synlig betong, flotte kurver, pene overflater- et effektivt og brukervennlig anlegg, skryter han, og legger til at Unicon til og med bruker foto fra anlegget i sin egen markedsføring.

Men miljøvennlig?

Det som tidligere ble oppfattet som stygge trafikkmaskiner, har blitt både vakkert og miljøvennlig nå?

-Det spørs på øynene som ser, men JA, jeg kan gjerne bruke sånne ord, sier Kokkin.

I slike prosjekt er betong det naturlige valget. Ikke minst på grunn av betongens formbarhet og bestandighet.

Kort transportvei fra fabrikk til byggeplass er et viktig miljøargument. Og betongen som er levert i dette prosjektet, er produsert i henhold til Statens vegvesens krav. Unicons fabrikk på Sjursøya ligger like i nærheten av Kongshavn, noe som har bidratt til effektive leveranser.

Kokkin utdyper betydningen av «kortreist betong»:

– Det gir miljømessig gevinst gjennom korte transportavstander, og økonomisk gevinst gjennom spart tid. Dialogen og samarbeidet i prosjektet glir også lettere. Det blir enkelt å «stikke innom» for å se hvordan det går, og gjøre justeringer underveis. Våre teknologer og laboranter kan lettere følge opp de enkelte støpene.

Logistikk
Kokkin understreker at logistikken alltid er viktig ved betongleveranser. Denne gangen var det ekstra krevende fordi man, så langt mulig, skulle unngå å hindre trafikken på E18.

– For å unngå forstyrrelser fra annen anleggstrafikk og sikre høy kvalitet, gjennomførte vi blant annet en storstøp på ca. 1 200 m³ i tidsrommet fredag kveld- lørdag kveld. Det var sterkt fokus på sikkerhet; mot å unngå unødvendig risiko. I tillegg medførte tidspunktet svært effektive leveranser.

Anlegget består av et «lokk» over Mosseveien ved Kongshavn. Det omfatter en rundkjøring med avkjøring til havneområdet. Godstrafikken til og fra havna har dermed direkte adkomst både sørover og nordover på Mosseveien. Totalt er det seks kjørefelt i krysset, hvorav to av- og påkjøringsfelt og to kollektivfelt. Statens vegvesen er byggherre, hovedentreprenør er AF Anlegg.

E18 Sydhavna er et viktig ledd i det store Fjordbyprosjektet som fristiller tidligere havnearealer til byutvikling. All godstrafikk til Oslo havn skal konsentreres til Sydhavna.

498_sydhavna180_artikkel_sydhavna

(Visited 320 times, 1 visits today)