Supermobil- Effektiv flytteprosess til OSL

Det har i lengre tid vært stor utbygging på Oslo Lufthavn Gardermoen, og de siste par år har Unicon levert over 100.000 m³ betong til ulike prosjekter i Gardermoenutbyggingen.

I starten av januar 2014 ble det kjent at taxebaner og flyoppstillingsplasser skulle utvides, og denne typen prosjekt krever både spesiell betong, spesielt utstyr og dyktige utførende personell, samt god planlegging og smidighet mellom byggherre OSL og Unicon AS. Betongen ble lagt ut med Slipformpawer- og rollercompacter, betongen var en veldig tørr type, og 0 cm i slump! For å oppnå høy nok produksjonskapasitet, ble det i slutten av mai avtalt å flytte Supermobil- verket som sto på Morskogen for E6- utbyggingen, og ned til Gardermoen. Byggetillatelsen kom etter 7 dager, og godkjennelsen fra Kontrollrådet etter 14 dager. 7.juni ble siste lass fra Morskogen kjørt, mens første juli ble første prøveproduksjon på Gardermoen satt igang! Effektiv flytting!

supermobil_paa_vei
Her flyttes Supermobil fra Morskogen, og til Gardermoen

På dette prosjektet er det i samarbeid med Gardermoenfabrikken støpt etapper på 600 meter, og godt over 100 m³ pr time!

485_betongstripe_660_m_foer_kl_13_00
Her er 660 meter betongstripe blitt lagt ut før kl. 13!

Dette har vært utfordrende logistikkmessig, da mange m³ skulle vært kjørt ut på kort tid, i tillegg til normalproduksjonen. Men med dyktig og personell, som både har hatt lange dager, utsatt ferie og arbeidet dobbelt i en periode, har prosjektet vært svært vellykket. Entreprenøren Veidekke/ Eurovia har uttrykt sin begeistring rundt både kapasitet, kvalitet og byggeplassoppfølging.

485_tidspress_han_skal_snart_lande_igjen

Gratulere til alle som har bidratt til et spesielt, men vellykket og godt gjennomført prosjekt!

(Visited 266 times, 1 visits today)