Studentoppgave i Unicon

Studentoppgave i Unicon

5 studenter fra Fagskolen i Oslo har i seinere tid utført et hovedprosjekt i samarbeid med AF Gruppen AS og Unicon AS. Studentgruppen har bestått av fire tømrere og en forskalingssnekker.

Følgende problemstilling har vært oppgavens hovedemne:
Hva er den kvalitetsmessig ideelle betongsammensetningen til AF sett i forhold til pumpbarhet og at en samtidig tar hensyn til økonomi og effektiv logistikk?

Under prosjektperioden har studentene tilbrakt mye tid på diverse byggeplasser og på Unicons ulike fabrikker i Oslo-regionen. Teknologer fra AF og Unicon har vært mye involvert.

Studentene har laget en endelig prosjektrapport med vurderinger og konklusjoner tilknyttet det utvalgte emnet.

Det er gjennomført et fruktbart samarbeid mellom fagskole, entreprenør og betongleverandør. Unicon as ser helt klart fordelene med et slikt samarbeid, og deltar gjerne på lignende prosjekter i tiden fremover.  

(Visited 123 times, 1 visits today)