Strøm og betong stopper gjedda!

Strøm og betong stopper gjedda!

 

Uansett byggverk: Betong! Broer, kaianlegg, kirker, garasjer, plattformer, kontorbygg, hytter? Ute, inne. Over og under vann, overalt. Skur, slott og fiskesperrer!

Ja, nettopp, fiskesperrer. I mai i år ble den elektriske fiskesperra ved Kjeldal sluse i Telemarkskanalen satt i drift. Utførende entreprenør var PEAB, og byggematerialet, spesialbetong av type B85, produsert etter en kanadisk beskrivelse med ekstreme krav til betongens tetthet, ble levert av, ja, nettopp: Unicon.

Den knapt 15 m brede sperra er bygd fint inn i terrenget og virker ikke skjemmende på øvrige installasjoner i kanalsystemet. Siste støp av vegg nede i kanalløpet ble gjennomført 2. mai. Det elektriske utstyret som skal stoppe gjedda, ble montert fra 7. mai.

Slik gikk det slag i slag, akkurat som planlagt, med bygging av fendere mot betongmurene og opptaksrampe for kanoer på nedsida av sperrefeltet. Padlerne i kanalen må nå bære eller trille sine kanoer forbi området. Ved selve strømfeltet må brukerne av kanalen vise forsiktighet og unngå å havne i vannet med hele kroppen.

Fiskesperra utgjør en spesiell leveranse fra Unicon Region Sør, med ekstra behov for prøveblandinger og oppfølging på byggeplassen. Den kanadiske B85-resepten ble først møtt med en smule skepsis, men etter diverse prøveblandinger og justeringer, satt spesialblandingen som den skulle.

Fiskesperra ved Kjeldal sluse er også et godt eksempel på noen av ferdigbetongens spesielle egenskaper. Betong er bestandig. Det råtner ikke og brenner ikke. Levetiden er lang og vedlikeholdskostnaden kan holdes lave.

De elektriske fiskesperrene i Telemarkskanalen er de første i sitt slag her til lands, og så langt finnes det visstnok kun én til i Europa. Verden over skal det det finnes omkring 40 slike installasjoner. Sperrene tilpasses det enkelte sted.

NJFF Telemark og andre lokale foreninger har i en årrekke deltatt i arbeidet med å hindre videre spredning av gjedde oppover i vassdraget.

fiske_midtsp


fiske_h-sp

Spesiell betong for et spesielt byggverk. Ferdigbetongen til fiskesperra ved Kjeldal sluse er basert på en kanadisk spesialresept, justert etter lokale tester og prøveblandinger, og levert med tett byggeplassoppfølging.
Foto: Arne Vatnar, Unicon.

 

(Visited 288 times, 1 visits today)