Store prosjekter igang på Østlandet

Store prosjekter igang på Østlandet

I den siste tiden har Unicon befestet sin posisjon som den ledene leverandøren av ferdigbetong på Østlandet. Når markedet i andre halvdel av 2015 begynte å ta seg opp på anbudssiden så har ordrereserven steget vesentlig. Unicon er involvert i de fleste delprosjekter på Follobanen.

Det er veldig gledelig å se de resultatene som organisasjonen har skapt på Østlandsområdet fra i fjor høst og frem til nå.Det er jobbet målrettet mot flere store entreprenører og prosjekter, og har nå etablert en ordrereserve som er rekordstor. De mest spennende prosjektene strekker seg fra Campus Ås i Follo til Granfosstunellen på Lilleaker. I geografien mellom her leveres det allerede store volumer til både PEAB og AF-Gruppen på deres Follobane- prosjekter, samt til det Italienske selskapet Condotte. Condotte utfører Follobanen EPC Drill & Blast, og vil bare på denne kontrakten konsumere over 100.000 m³ betong i ulike kvaliteter. I tillegg har Unicon blitt tildelt betongleveransen på EPC Oslo S hvor også Condotte er valgt som entreprenør. Begge prosjektene vil vare over 3 år og benytte et stort spekter av betongtyper.

I Oslogryta har Unicon også lykkes med store kontrakter på Nasjonalmuseet, samt Munch Museet og Diagonale for Veidekke Entreprenør.

– De store prosjektene gir en trygghet for 2016-17 og generer en komfortabel situasjon for produksjonen av betong på fabrikkene på Sjursøya, Sandvika og Vinterbro, og vi ser også et bedret kontraktstilfang på prosjekter i Romerike- distriktet sier regionsdirektør Bent Nygren. Han berømmer alle fabrikkenes og teknologenes evne til å bistå kunden og gjennomføre prosjekter med gode tekniske løsninger og leveranser. Det er med stolthet våre ansatte på Sjursøya bestyrer Nord Europas største ferdigbetongfabrikk med sine tre produksjonslinjer!

Follobanen er som kjent Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid med 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski. Prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon. Follobanen får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km) og designes for hastighet opptil 250 km/t og tilrettelegger for halvert reisetid Oslo-Ski (fra 22 til 11 minutter).

 

Condotte handshake 4b

Her møtes Prosjektdirektør Pierpaolo Tommasini fra Condotte og Regions Direktør Bent Nygren, Unicon utenfor Innslagspunktet for EPC Drill & Blast på Sjursøya ved Unicons fabrikk.


(Visited 483 times, 1 visits today)