Startskuddet for E6 Dovrebanen fyrt av

Startskuddet for E6 Dovrebanen fyrt av

Unicon AS har nå rigget til sitt nye “super mobile” anlegg på Morskogen for levering av 120 000 m³ ferdigbetong til E6 Dovrebanen.

Fellesprosjektet innebærer bygging av vei og jernbane mellom Brøhaug og Strandlykkja langs Mjøsa, og det er Veidekke og Hochtief Solutions som er hovedentreprenører. Oppdraget består av bl.a 5,6 km firefelts E6 og 3 tunneler. Den nye veien skal stå ferdig i oktober 2014, mens ny dobbeltsporet jernbane skal være klar høsten 2015.

Oppdateringer fra prosjektet kommer.

supermobil_e6_dovrebanen

(Visited 133 times, 1 visits today)