SKB + Fiber, en vellykket kombinasjon

SKB + Fiber, en vellykket kombinasjon

byggeindustrien-01-470-2

BETONGBAS. – Nå slipper vi å lirke armeringsnett på to ganger fem meter ned trange trappeåpninger hvor det attpåtil står stillas, sier Ole Petter Estenstad, betongbas i Teknobygg Entreprenør AS.

Gjennombrudd for SKB med fiber?
Selvkomprimerende betong (SKB) med stålfiber er velegnet til støping av gulv på grunn. Kombinasjonen kan medføre betydelige arbeidsbesparelser, i og med at man slipper to operasjoner, både armering og vibrering.

Ole Petter Estenstad er betongbas i Teknobygg Entreprenør AS og arbeider for tiden med utbyggingen av det nye boligområdet Nedre Humlehaugen på Ranheim ved Trondheim. Han har brukt SKB med fiber til gulv på grunn i tre-fire år , blant annet fordi det reduserer arbeidstyngden for mannskapene.

– Nå slipper vi å lirke armeringsnett på to ganger fem meter ned trange trappeåpninger hvor det attpåtil står stillas. Det er mye enklere å få armeringa gjennom pumpeslangen sammen med betongen.

Vanskelig å overbevise
Produktsjef Agnar Løbakk hos ferdigbetongleverandøren Unicon mener at bruken av SKB med fiber står foran et gjennombrudd. Men utviklingen går altfor tregt, etter hans mening, fordi byggebransjen er for fastgrodd i egen arbeidsmetodikk. Der gjør de som de alltid har gjort. Kalkylene, bemanningen, utstyret, alt er tilpasset arbeidsmetodikken som de er vant med og føler seg trygg på. Derfor er det vanskelig å overbevise om at de kan tjene mer ved å gjøre et litt dyrere innkjøp, sier Løbakk.

– Merkostnadene på materialinnkjøp tas igjen dobbelt på totalen for ferdig gulv. Det spares inn i timeverk på legging av armering, vibrering og avretting, legger Løbakk til.

Ingen utstikkende stålfiber
På Nedre Humlehaugen benytter Teknobygg Entreprenør SKB med ferdigarmering til alle gulv på grunn. Rommene skal disponeres på ulike måter, til bad, boder , soverom osv .

Bas Ole Petter Estenstad regner med at kombinasjonen vil bli brukt også i parkeringskjellerne.

– Er det et problem at stålfibrene stikker opp av de ferdige gulvene?

– Nei. Vi disser ut kulene med «amerikaner ». Det er alt som skal til for gulv som skal ha flis eller parkett. Fibrene fordeler seg jevnt under overflata. Det er ikke nødvendig med tynnavretting.
Man kan også få vanlig fiber i vanlig betong.

– Ja, det må ikke være SKB. Noen velger vanlig gulvbetong med fiber, men vår erfaring er at vi får rettere gulv med SKB. Du får en jevnere steinfordeling i hele gulvet. Og støperne vil helst ha tyntflytende betong, for den er mye lettere å arbeide med, sier Estenstad.

Sterkt nok?
Agnar Løbakk i Unicon bekrefter at de gjerne møter en viss skepsis til at ferdigarmering er sterk nok til å konkurrere med tradisjonell armering. I samspill med stålfiberleverandøren, Bekaert, går de da inn som rådgivere i hvert enkelt prosjekt og framskaffer nødvendig dokumentasjon til underlag for rådgivende ingeniør . Løbakk viser til at de har gjennomført en rekke sammenlignende beregninger og tester.

– Vi har kontrollert gulv med tradisjonell betong, der det er brukt avrettingsmasse, opp mot rene SKBgulv. SKB-gulvene vil alltid være gunstigere. Du slipper tynnavretting. Lett sliping gir godt nok grunnlag for gulvbelegg, sier Løbakk.

En dag pr. gulv
Ole Petter Estenstad i Teknobygg Entreprenør bekrefter at de kun stålglatter med slipemaskin dersom kundene ønsker å legge gulvbelegg. Det gjør de også i parkeringskjellere. Han forteller at forarbeidet før støping med SKB heller ikke er uvanlig krevende.

– Når det gjelder gulv, er det som regel ikke forskaling i det hele tatt. Vi støper etter at veggene er oppsatt.

– I innkjøp er ferdigarmert betong litt dyrere enn vanlig standard, men totalt kan du komme ut billigere, fordi det er tidsbesparende. Du sparer fort inn en dag på hvert gulv på armeringsjobben, avslutter Estenstad.

Se artikkelen fra Byggeindustrien her.


faksimile-byggeindustrien-245-3

faksimile-byggeindustrien-right-01-245-2
KJELLERGULV. Her kommer et ferdigarmert kjellergulv.

faksimile-byggeindustrien-right-02-245-2
SKB. På Nedre Humlehaugen benyttes selvkomprimerende betong
(SKB) med ferdigarmering til alle gulv på grunn. Teknobygg
Entreprenør AS står for utbyggingen, Unicon AS leverer ferdigbetongen.

(Visited 705 times, 1 visits today)