Siste byggetrinn på Marienfryd

Siste byggetrinn på Marienfryd

Unicon er nå i gang med leveransene til  siste byggetrinn på Marienfryd i Oslo.

Mellom særpregede LIlle Tøyen Hageby og den fremtidige Tiedemannsparken finner man Marienfryd- i sin tid fradelt fra Tøyen Hovedgård. I 1965 etablerte Barvesen sitt hovedsete på Marienfryd, og det er i Høyhuset til Narvesen at Veidekke Eiendom har bygget 2-, 3- og 4- roms selveierleiligheter midt i Tiedemannsparken.
På den snaut 21 måls store tomten blir det tilsammen 350- 400 boliger. Prosjektets hoveddel består av leilighetsshus på fem eller seks etasjer, med til sammen rundt 300 boenheter. Høyhuset på Marienfryd består av 81 selveierleiligheter i ulike størrelser; 2- roms fra 47 m² til store 4- roms inntil 119 m².
Det har vært et tett samarbeid med Veidekke gjennom alle 6 byggetrinn. Når prosjektet avsluttes til sommeren, er det levert ca. 17.000 m³. til de ulike byggetrinnene.

498_marienfryd-2

Prosjektet har vært tett oppfulgt fra Unicon`s side, noe som har ført til gode relasjoner og svært lite reklamasjoner. Prosjektledelsen har gitt klare signaler om et meget godt samarbeid og de er svært fornøyd med den jobben Unicon har gjort.

 

(Visited 345 times, 1 visits today)