UNI-Green Lavkarbonbetong

Lavkarbonbetong defineres som konstruksjonsbetong produsert i samsvar med reglene i NS-EN 206 + NA, der det er gjort tiltak for å begrense klimagassutslippet. Klimagass-utslippet defineres og målsettes i denne sammenhengen som CO2 – ekvivalenter, der bidraget fra andre gasser enn CO2 er vektet iht. GWP (Global Warming Potential).

Publikasjon NB 37 definerer klassegrenser for klimagassutslippet for fire ulike nivåer av lavkarbonbetong:

Lavkarbon B – kan vanligvis oppnås med ordinære resepttekniske tiltak 

Lavkarbon A – krever som regel bruk av spesielle resepttekniske tiltak 

Lavkarbon Pluss og Lavkarbon Ekstrem – krever bruk av spesielle bindemiddelsammensetninger som ikke kan forventes å være allment tilgjengelige

Klassene er definert med grenseverdier for deklarerte klimagassutslipp for fasthetsklasse B20-B65, slik disse er definert i NS-EN 1992-1-1:2004 + NA:2008 og NS-EN 206: 2013+A1:2016+NA:2017. Grenseverdiene for de fire klassene er gitt i tabell 1.

Unicon har som mål å kunne tilby betong i alle lavkarbonklassene i de områdene der råvaretilgangen gjør dette mulig. Blant prosjektene vi har levert lavkarbonbetong til er Powerhouse i Trondheim og Porsgrunn, Nasjonalmuseet med flere. Vår lavkarbonbetong er listet i Husproduktportalen til Svanemerket.

Horten videregående er Norges "grønneste" skole og BREEAM-Nor Outstanding sertifisert.

Horten videregående er Norges "grønneste" skole og BREEAM-Nor Outstanding sertifisert.