UNI-ENERGY
- Utnytt betongens termiske masse

40 % av Norges totale landbaserte energibruk går i et normalår til drift av bygningsmassen (oppvarming, kjøling, ventilasjon, belysning).

Opp mot 90% av bygningers energiforbruk over levetiden skjer i driftsfasen, og det er følgelig i denne fasen at det største energisparepotensialet ligger.

Bevisst utnyttelse av betongens termiske masse kan redusere energibehovet til kjøling betydelig og dermed bidra til å minske bygningers energibehov. Synlige betongoverflater inne i en bygning kan utnyttes til å ta opp og avgi varme over døgnet. På dagen absorberer betongen overskuddsvarme. På natta kjøles den oppvarmede betongen ned igjen med kjølig natteluft ved naturlig eller mekanisk ventilasjon.

Prinsippet som utnyttes kan sammenlignes med svampens evne til å ta opp vann og avgi vann når den vris opp.

Sparebank 1 sitt hovedkontor i Trondheim og KLP sitt kontorbygg i Teknobyen, Trondheim er eksempler på bygninger som utnytter synlig betong for å redusere energibehovet. 

For mer informasjon kontakt Agnar Løbakk, tlf: 9177 7966