UNI-DECK

UNI-Deck er rasjonelle og rimelige dekkeløsninger basert på plass-støpt betong. 

Dekkeløsninger som   

 • reduserer byggetiden 
 • gir større fleksibilitet 
 • konkurrerer på spennvidder 
 • enklere tilfredsstiller lydkrav  
 • reduserer energibehovet, se UNI-Energy 
 • bedrer totaløkonomien 

UNI-Deck inneholder ett kostnadsoverslagsprogram for de mest vanlige dekkeløsningene i dag. 

Slakkarmerte dekker 

 • Dette er dekker støpt på tradisjonell forskaling og oftest armert med stangarmering.  

Plattendekker 

 • Prefabrikkerte dekkeelementer med en bredde på 2,4m og en tykkelse som varierer fra 5-9 cm. All hovedarmering legges og støpes i fabrikk. Kun overkant- og fordelingsarmering legges i på byggeplassen etter montering og før utstøping. Kan leveres både som slakkarmerte og forspente elementer 

Etterspente dekker 

 • Dette er også dekker støpt på tradisjonell forskaling, men hvor en del av stangarmeringen er erstattet med uinjiserte spennkabler lagt i parabelform. 
 • Spennkablene spennes opp etter at betongen er utstøpt og herdet en tid. 
 • Fiberarmerte etterspente dekker er et meget godt alternativ til hulldekker.

Hvis du vil vite mer om våre dekkeløsninger, kontakt fagsjef Agnar Løbakk; aglo@unicon.no

Du kan også lese mer om plasstøpte dekker i Fabekos brosjyre.