Grønnere betongleveranser med batteridrevet elektrisk trommel

 

Unicon har som mål at hele vår transportflåte skal bli utslippsfri. I juni lanserte vi våre nye miljøbiler som går på biodrivstoff og har elektrisk trommel som kan kjøre og levere en hel dag på kun én lading. 

Ved å kjøre trommelen på batteri sparer man inntil 30% av drivstofforbruket på betongbilene. Batteridrevet trommel betyr også at det blir mye mindre støy enn vanlig fra bilen på byggplass. Ved at bilen i tillegg benytter biodrivstoff kan en betongbil i snitt spare inntil 90% av CO2 utslippet sammenlignet med en dieselbil. Dette betyr i snitt ca. 20 tonn CO2 pr betongbil pr. år.

 

Bilene ble lansert på Fridtjof Nansens plass i juni 2021 med Oslos ordfører tilstede.

Bilene ble lansert på Fridtjof Nansens plass i juni 2021 med Oslos ordfører tilstede.

 

 

 

  • 90% lavere CO2 utslipp

  • Trenger ikke byggestrøm

  • Mindre støy

 

Unicon har pr. i dag to biler som kjører til prosjekter i Oslo-området men flere biler kommer etterhvert til de øvrige fabrikkene våre med Bergen som neste på listen. 

Kontakt oss for miljøvennlig leveranse til ditt betongprosjekt!