GARASJEGULV MED STÅLFIBER PÅ 30 MINUTTER 

Man trenger ikke være verdensmester for å støpe med Unicons ferdigbetong. Med god hjelp fra Unicons erfarne sjåfør og samarbeidsvillige betong, støpte en privatperson i Trondheim et garasjegulv med fiber en ferdig avrettet flate på 30 minutter. Under viser vi gangen i betongstøpen for å vise deg at det fullt mulig å gjøre en slik jobb, enkelt selv. 

 
Betongbil ankommet leveringssted kl 17.30 med 9m teleskoprenne og 6,5 m³ Unicon Garasjegulv betong med stålfiber. 

NB! Fibermengde bestemmes ut i fra de lastene garasjegulvet skal oppta. Husk minimum 120mm på gulvstøpen for å ivareta belastningen på gulvet. 

Teleskoprenne kjøres ut. Lengde garasje ca 8m. 

Betongbil med teleskoprenne starter leveringen. 

Fall med 0,5 cm pr meter er lektet opp og merket slik at bilen legger ut deretter. Litt manuell hjelp langs sidekantene. 

Opplagt lire midt på gulvet var til god hjelp for riktig nivå og fall. 

Sjåfør fjernstyrte teleskoprenne med presis nøyaktighet for riktig tykkelse – planhet og fall ut av garasjen. 

Betongens konsistens og sammensetning var svært tilfredsstillende 

Sjåføren tilpasset nøyaktig slutten med riktig mengde betong og intet søl. 

Ferdig levert fra bil. 

Den utlagte betongoverflaten ble behandlet med enkelt T-apparat ca 2m bredt hvorpå betongen ble “disset” til ferdig finishflate. 

Kl 18.00 er gulvet ferdig jevnet ut, og med et mer enn godt nok ferdig flate for garasjeformål. 

Kontakt ditt nærmeste Unicon Kundesenter for bestilling av betongen Garasjegulv med stålfiber.