NS-EN 206+NA

Unicon er sertifisert for produksjon av ferdigbetong i henhold til NS-EN 206+NA. Dette er norsk-europeisk standard som omhandler produksjon og spesifikasjon av betong. Dette betyr at vi produserer betong som tilfredsstiller kravene til produksjonskontroll og kvalitet som satt i denne norske standarden. Vårt sertifikat kan ses her.

Alle norske standarder kan kjøpes hos www.standard.no