SPRØYTEBETONG LAVKARBON

Fjellsikring med sprøytebetong er en viktig del av tunneldriften. Vår grønne sprøytebetong med 20% lavere CO2 utslipp gjør at du nå kan velge miljøvennlig da den har samme gode bruksegenskaper.

Last ned produktark om sprøytebetong her

EGENSKAP

Lavkarbonbetong

FORDEL

Tilfredsstiller lavkarbon klasse B ihht NB 37. Tidligfasthet ifht krav sikrer normal fremdrift og HMS. Gir bedre vedheft til fjell og sikrer mindre nedfall

UTBYTTE

UTBYTTE Gir 20% mindre CO2 utslipp enn vanlig betong* *20% reduksjon i CO2 vil noen steder ikke være nok til å oppnå lavkarbonklasse B.