Prestisjeprosjekt for Unicon i Bergen

Prestisjeprosjekt for Unicon i Bergen

Over Damsgårdssundet skal det bygges en ny gang- og sykkelbro. Etter en navnekonkurranse har broen, som knytter bysiden og Nygårdsparken sammen med Løvstakken, fått navnet Småpudden. Et smykke i byen som etterlengtet vil gi bedret tilgjengelighet for bolig- og næringsområdene på begge sider av broen.

smaapudden

  • Seilngshøyde ca 4,5 m
  • Seilngsbredde åpen ca 20 m
  • Total lengde 154 m
  • Bredde varierer fra 8,8 til 6,4 m, og inneholder 3 m sykkelbane og 2 m gangbane
  • Formet som en Z, med 5 spenn

Prosjektet utføres av NCC Construction as, og betongen leveres av Unicon AS. Broen skal tas i bruk i løpet av juni 2016.

(Visited 203 times, 1 visits today)