Parkeringskjeller på ny resept

Parkeringskjeller på ny resept

Byggetrinn 2 i leilighetsprosjektet Marius Brygge i Larvik er i full gang. Utførende entreprenør er Thunberg AS. Samarbeidspartner på betongsiden: Unicon.

Her bygges 47 leiligheter, størrelse 55 til 155 m², i et attraktivt område med nærhet til park, badestrand, sjøen og sentrum.

Støping av parkeringskjeller foregikk i august. Bunnplatene ble støpt i tre store etapper, ca. 500 m³ pr. runde. En svært vellykket gjennomføring!

Her ble det benyttet såkalt lavvarmebetong, dvs. betong hvor herdingsprosessen foregår langsommere og mer skånsomt enn vanlig. Dette oppnås ved å tilsette en tilpasset dose flyveaske under produksjonen.

Flyveasken reduserer betongens varme-/temperaturutvikling under herding. I tykke bunnplater, som på Marius Brygge, er dette gunstig fordi det reduserer risikoen for opprissing og sprekkdannelser.

Ikke nok med at flyveasken medfører disse fordelene. Bruk av flyveaske, som ellers er et avfallsprodukt, bidrar også til reduserte utslipp av klimagasser. Dette er igjen et viktig ledd i Unicons miljøarbeid for å fremme en bærekraftig utvikling av egne produkter, tjenester og produksjon.

Samme betongtype blir også brukt i veggene i kjelleren.

marius_brygge_midtspalte

Klar for skuring! Bunnplate, parkeringskjeller, Marius Brygge, etter støp nummer 2. Foto: Arne Vatnar, Unicon.


marius_brygge_hoeyre_spalte

Kjellervegger støpt i lavvarmebetong. Marius Brygge, Larvik. Foto: Arne Vatnar, Unicon.

(Visited 197 times, 1 visits today)