Ny tunnel i utfordrende område

Ny tunnel i utfordrende område

Implenia bygger ny tunnel i Skreia- fjellet, gjennom Falken naturreservat. Hele prosjektet med bygging av ny FV. 33 mellom Skreifjell og Totenvika, innbefatter 9 km veg, 5,4 km gang- og sykkelveg, flere busslommer og støyskjermingstiltak, og også da nevnte Falken- tunnelen,        på 930 m.

Området er svært rasfarlig, og eksisterende veg har blitt stengt flere ganger i vinter på grunn av sprekkdannelser etter spregningsarbeid. I tillegg er arbeidet i dagsonen nå midlertidig stoppet, da det er hekketid for falken. Men arbeidet inne i fjellet går som vanlig, og sprøytebetongen leveres selvfølgelig av Unicon AS på Gjøvik.

498_skreia-fjellet

Prosjektet skal stå ferdig innen juni 2014.

(Visited 307 times, 1 visits today)