Ny E18 i Vestfold –  og Unicon er med!

Ny E18 i Vestfold - og Unicon er med!

 

Unicon er sterkt involvert i byggingen av ny E18. På strekningen Gulli-Langåker i Vestfold er selskapet i full sving med gjennomføring av to kontrakter: Ca. 8 000 m³ ferdigbetong til NCC på strekningen Gulli-Holmene, og ikke mindre enn 30 000 m³ til Skanska på strekningen Tassebekk-Langåker.

Avtalene innebærer mange storstøper på 400-500 m³. Flere av disse er allerede gjennomført, både til NCC og Skanska, og det hele har fungert fint.

– Det er et særdeles godt samarbeid med entreprenørene, og vårt mål om null reklamasjoner holder fortsatt, sier Espen Allum, distriktssjef Vesfold-Telemark, Unicon Region Sør.

Den 10,2 km lange strekningen Tassebekk-Langåker i Sandefjord kommune er det mest omfattende av de tre parsellene i E18-prosjektet Gulli-Langåker. Kontraktsummen er på kr 763,9 millioner kroner.

Entreprisen omfatter utvidelse av eksisterende E18 til firefelts motorvei med midtdeler. Det skal bygges to nye kjørebaner for sørgående trafikk langs vestsiden av E18. Arbeidene er svært omfattende, ikke minst skal det bygges ti nye overgangsbruer, tre betongunderganger og tre viltunderganger/miljøtunneler. For å bygge opp veifyllingen for utvidelsen må det kjøres inn vel en halv million kubikkmeter sprengstein.

– Det er avtalt å bruke lavvarme betong på alle konstruksjoner som ikke er startet med normal sv40. Det kan bety ca. 25 000m³, forteller Espen Allum.

Anleggsstart var 3. oktober 2011, og 30. oktober 2014 skal veistrekningen være ferdigstilt som firefelts vei. For tiden er det tung anleggsdrift langs hele parsellen.

Unicon har også levert profilbetong og lys betong til den nesten 11 kilometer lange E18-strekningen Sky-Langangen, som åpnet for trafikk 6. juni. Omlag åtte kilometer av denne veien er i Vestfold, resten i Telemark.


e18_1__245_b

Bedre krysningsmuligheter for vilt ved Bjørnum

e18_2__245_b

 

Det bygges fem miljøtunneler langs Nye E18. Den lengste er Natvall på 210 meter.

(Visited 267 times, 1 visits today)