Ny bydel reises på Sørenga

Ny bydel reises på Sørenga

Mye betong går med når Sørenga bygges ut i byggetrinn 3 og 4 i Oslo!

Rett før jul passerte Sørenga-utbyggingen en million timeverk og regner med å ha i underkant av en million igjen. Unicons blåstripede biler har gjennom hele prosjektet levert, jevnt og trutt, betong til dette nye boligområdet. Nylig passerte vi 13 000 m³ levert betong, noe som tilsvarer 1857 biler med full trommel med betong. Gjennom godt samarbeid med entreprenørene har leveringene gått etter planen og uten store problemer hele veien.

Utbyggingen inkluderer:
–          Ca 72 500 kvm boliger T-BRA
–          760 boliger fordelt på syv byggetrinn
–          35 mål tomt
–          2 barnehager med fire avdelinger
–          Ca 5000 kvm næringslokaler
–          Ca 600 parkeringsplasser under bakken
–          Beregnet ferdigstillelse innen 2016
–          Alle byggetrinnene er organisert som boligsameier

Sørenga- utstikkeren er med sitt naboskap til operaen og Bjørvika et viktig element i Fjordbyen. Utnyttingsgraden er lavere enn på mange andre tilsvarende prosjekter. Etasjehøyder vil være 5,6 og maks 7 etasjer. Ytterst på utstikkeren kommer et park- og badeanlegg som vil være åpent for alle.

Pr i dag er byggetrinn 3 ferdigstilt, og i løpet av året vil Unicon levere 7000 m³ betong slik at også byggetrinn 4 vil stå ferdig.

byggetrinn4_soerenga

(Visited 176 times, 1 visits today)