Mosseveien lagt om ved Sydhavna

Mosseveien lagt om ved Sydhavna

  1. oktober ble trafikken langs Mosseveien lagt om ved Sydhavna, og den
    nye brua til havneområdet ble tatt  i bruk. Unicon har levert all betongen til dette veiprosjektet.

Utgående trafikk vil etter dette tidspunktet bli lagt over det nybygde lokket,
mens inngående trafikk inntil videre fortsetter som i dag. Havneområdet får ny adkomstmulighet fra nord, via den nybygde brua.

  • Mosseveien utgående bli stengt i kortere perioder nattestid i helgen 25. – 26.oktober
  • 26. oktober legges utgående trafikk opp på lokket
  • Den nye brua tas i bruk, adkomst til havneområdet blir nordfra via ny bru eller Havneveien
  • Den gamle avkjøringsbrua til Havneområdet stenges

133_image

Sydhavna-utbyggingen består av et lokk over Mosseveien ved Kongshavn,
med rundkjøring på toppen. Når anlegget står ferdig i 2015, får godstrafikken direkte adkomst til havneområdet via den nye brua både fra sør og nord. Framkommeligheten for busser, gående og syklende vil bli vesentlig
forbedret. Krysset vil i sin endelige utforming ha seks kjørefelt: To kjørefelt,
to av- og påkjøringsfelt og to kollektivfelt. Kollektivfeltet vil gå over lokket. Utbyggingen av Sydhavna henger sammen med Fjordbyprosjektet i Oslo,
hvor all godsvirksomheten til Oslo havn konsentreres til Sydhavna. For å ta unna trafikkøkningen til og fra havneområdet, er det behov for ny adkomst. Mosseveien har i dag ca. 30.000 biler i døgnet. Ca. 8.000 av disse kommer
fra havna. I 2025 forventes havnetrafikken å ha økt til 14.000. Halvparten av dette vil være tungtransport.

(Visited 129 times, 1 visits today)