Livreddende kunnskap

Livreddende kunnskap

 

Det hele startet med en episode i 2011 på Sjursøya, hvor en av personellet fikk et lett hjerneslag på arbeid. Dette gikk heldigvis godt og uten større dramatikk. Han er i dag tilbake i arbeid etter ca 6 måneder med opptrening og hvile.

Dette fikk produksjonsleder på Sjursøya, Tommy Eriksen, til å stille spørsmålet om har vi nok kunnskap og utstyr til å takle en situasjon hvor livreddende hjelp må til? Det har blitt mange mennesker nede på Sjursøya etter at kundesenter og salgsavdeling ble flyttet ned fra hovedkontoret på Furuset, og at det er nå rundt 30 sjåfører, i tillegg til de 30 ansatte, hvor en del av disse er «godt» voksne og i faresonen for hjerteproblemer. Tommy startet arbeidet med å kjøpe inn hjertestarter og fant dette til slutt hos vår leverandør BS. Etter samtaler med Regionsjef Knut Tiseth og Personalsjef Trond Bjørnstad ble det besluttet innkjøp av maskinen.

Når den innkjøpte hjertestarteren ankom Sjursøya fant vi fort ut at det er meningsløst å ha en slik flott maskin, uten at noen hadde kunnskap om hvordan den skulle brukes. Det ble tatt kontakt med leverandøren Snøgg, og samtaler om opplæringskurs på denne typen maskin. Kurset ble gjennomført i november 2012, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne, på at det var lærerikt og en god kunnskap å få med seg. 10 personer fikk gjennomført kurset med representanter fra alle avdelingene. Nå når dette kurset er gjennomført føles det at vi er bedre rustet med både kunnskap og tekniske hjelpemidler til å håndtere en eventuell krisesituasjon i fremtiden, hvis det skulle oppstå, sier Tommy Eriksen. “Jeg føler at Unicon Oslo/ Østfold gjorde helt riktig i å bruke penger på denne type opplæring og innkjøp av hjertemaskin, dette bidrar til at vi alle kan føle oss litt tryggere i hverdagen! Vårt neste mål må være å få alle gjennom et slikt kurs. For Unicon Oslo/ Østfold er HMS viktig, og noe vi skal fortsette å utvikle oss på i fremtiden også.”

hjertestarter

(Visited 161 times, 1 visits today)