Linjebygging på Møre

Linjebygging på Møre

På Møre bedrives det tett med linjebygging. Nå er det strekningen mellom Ørskog og Fardal som bygges. Flere aktører har vært inne i prosjektet, bl.a AF Gruppen, Christie & Opsahl og Conzorzio Italia 2000.

På nåværende tidspkt.leveres det i området fra Ikornes- Hundeidvika- Standal, og til Follestadalen.Vel 700 m³ betong skal leveres, og mellom 60- 70 % av volumet transporteres med helikopter.

498_helikopter
Leveranser til Christie & Opsahl, levert til Ytre Standal der de støper mastefundamenter til fjordspende. Støpen gjennomføres med to helikoptere som flyr over fjorden. Flygetid pr.runde er ca.4- 5 minutter.

(Visited 249 times, 1 visits today)