Larvikstunnelen åpnet!

Betong fra Unicon i Larvikstunnelen

Denne uka åpnet den nye Larviktunnelen på E18, i prosjektet Bommestad og Farriseidet. Prosjektet hadde oppstart i juli i 2014, og utførende entreprenør har vært Skanska. Tilsammen har det blitt levert 58.000 m³ betong.

Tunnelen er en av landets mest moderne, og hvert tunnelløp har over 50 detekterende kameraer som varsler ved unormale hendelser. Dette gjør at trafikken raskt kan stoppes hvis behov, og for hver 250 meter er det rømningsveier mellom de to løpene.

Dette var en delåpning av prosjektet, slik at man i de nærmeste måneder bare vil kunne benytte ett felt i sørgående retning gjennom Larvikstunnelen. Prosjektet er forventet åpnet i slutten av dette året.

Se også omtale hos Våre Veger

 

(Visited 316 times, 1 visits today)