KONTAKT

REKLAMASJON

Dersom det oppstår forhold ved bestilling eller levering som avviker fra forventningene, fyll ut skjema nedenfor. Reklamasjoner skal meldes innen 14 dager.

Reklamasjonsskjema  sendes UniconReklamasjon@unicon.no