Høy aktivitet i Bergen

Høy aktivitet i Bergen

Etter flere forhandlingsmøter ble det i forrige uke bekreftet at Unicon er valgt som betongleverandør til det nye administrasjonsbygget på Flesland Flyplass. Lab AS er utførende entreprenør, og estimert betongvolum på jobben er 10.000 m³. Oppstart i prosjektet blir allerede i inneværende måned, med en varighet på vel 12 måneder.

Når Unicon i Bergen i tillegg har skrevet kontrakt med Ncc Anlegg AS om levering av 10.000 m³ betong  til Flesland Renseanlegg, og Bybanen til Flesland med sine 21.000 m³ betong,  er det nå grunn til å være stolt av hva Team Bergen har fått til. Den siste kontrakten fikk vi selv om vi ikke var rimeligst i pris. Entreprenøren valgte Unicon ut fra en totalvurdering av kvalitet, oppfølgning i prosjektet, erfaring, og sist men ikke minst, total prosjektpris.
Team Bergen skal fortsatt gjøre sitt for at kundene blir like fornøyd fremover i disse prosjektene, som i alle tidligere prosjekter.

Med høy aktivitet og gode fremtidsutsikter planlegger Unicon å bygge en ny betongfabrikk i Bergensområdet. Vi følger spent med utviklingen i Hansabyen!

(Visited 568 times, 1 visits today)